Zapisy do Szkoły Muzycznej w Bochni

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni prowadzi zapisy do szkoły uzdolnionych muzycznie i chcących uczyć się gry na instrumentach muzycznych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 roku życia.

Przesłuchania do szkoły polegające na badaniu zdolności muzycznych odbędą się w dniach 1-3 lipca 2020 roku.

Wnioski o przyjęcie można składać do 26 czerwca 2020 roku.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat Szkoły Muzycznej adres: Bochnia Plac gen Leopolda Okulickiego 1.

Rytuał rodzinny na Wielki Tydzień

W nawiązaniu do dekretu Biskupa Tarnowskiego przygotowany został rytuał rodzinny na poszczególne dni Wielkiego Tygodnia, począwszy od Niedzieli Palmowej. Na stronie internetowej diecezji można zapoznać się z tekstem rytuału oraz informacjami:

Poniżej bezpośrednie odnośniki do rytuału na kolejne dni Wielkiego Tygodnia:

Dekret Biskupa Tarnowskiego Dotyczący Sprawowania Posługi Duszpasterskiej I Liturgicznej W Wielkim Tygodniu

W swoim rozważaniu podczas przejmującego nabożeństwa na Placu św. Piotra w dn. 27 marca br. papież Franciszek wypowiedział znamienne słowa: „Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy”.

W celebracjach liturgicznych nadchodzących dni Kościół daje nam wyjątkową okazję do odpowiedzi na apel papieża Franciszka i do przejścia z Chrystusem od śmierci do życia, od ciemności do światła i od lęku do nadziei. Jednak w związku z wprowadzonymi dla naszego dobra ograniczeniami, tegoroczny Wielki Tydzień będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Abyśmy więc mogli jak najgłębiej przeżyć razem te nadchodzące dni, w nawiązaniu do dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19 oraz 25 marca br., wprowadzam następujące zarządzenia:

 1. Wzywam wiernych świeckich do pozostania w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym specjalny rytuał rodzinny, który zostanie przygotowany przez diecezję i udostępniony w mediach elektronicznych.
 2. W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Proszę więc wszystkich duszpasterzy o przypomnienie wiernym roli żalu doskonałego połączonego ze szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (por. Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce, 24.03.2020).
 3. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
 4. Przypominam, że okres w którym należy przyjąć Chrystusa w Komunii św. – czego wymaga od nas trzecie przykazanie kościelne – obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca br.).

NIEDZIELA PALMOWA

 1. W Niedzielę Palmową należy pominąć procesję z palmami oraz ich poświęcenie i – za wyjątkiem kościoła katedralnego – zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, odczytując w ramach wstępu antyfonę na wejście w całości, a następnie odmawiając akt pokuty. W liturgii słowa należy wybrać dłuższą wersję opisu Męki Pańskiej.
 2. Zachęcam wiernych do własnoręcznego przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

MSZA KRZYŻMA

 1. Ponieważ Msza Krzyżma św. nie służy wyłącznie poświęceniu olejów, ale podkreśla jedność ludu Bożego ze swoim biskupem, dlatego w tym roku zostaje ona przeniesiona na inny termin, a jej data zostanie ustalona po ustaniu epidemii. Należy nadal korzystać z Krzyżma świętego i oleju chorych pobłogosławionych przed rokiem.

TRIDUUM PASCHALNE – ZARZĄDZENIA OGÓLNE

 1. Poszczególne celebracje Triduum Paschalnego mogą być sprawowane jedynie w katedrze, kościołach parafialnych oraz w klasztorach i wspólnotach zakonnych. Tracą zatem swoją ważność wszelkie dotychczasowe przywileje dotyczące możliwości wielokrotnego odprawiania liturgii Triduum Paschalnego w danym kościele lub w kaplicach dojazdowych. Gorąco zachęcam do celebrowania jej w tych samych godzinach, co w katedrze. Będzie to wyjątkowy znak naszej jedności w tym niespokojnym czasie.
 2. Wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału ludu, a jedynie z osobami życia konsekrowanego oraz ograniczoną do minimum asystą (wyłącznie spośród osób pełnoletnich), dbając o „szlachetną prostotę” celebracji. Tam gdzie jest większa liczba kapłanów lub osób życia konsekrowanego, nie należy dopuszczać dodatkowych usługujących, a jedynie podzielić między siebie przewidziane czynności liturgiczne.
 3. W celebracjach transmitowanych należy wygłosić homilię, zaś w ramach obrzędu Komunii św. ułatwić wiernym przyjęcie komunii duchowej (czyli odmówić wybraną modlitwę komunii duchowej). W pozostałych celebracjach, z racji tego iż dokonają się bez udziału ludu, można opuścić homilię, a w jej miejsce zachować dłuższą chwilę milczenia.
 4. Zachęcam duchownych, aby w tych dniach wspólnotowo celebrowali Liturgię Godzin, zaś wiernych świeckich do włączenia się w nią za pośrednictwem radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
 5. Przypominam, że Kościół w tych dniach udziela Komunii św. wyłącznie podczas celebracji liturgicznych oraz osobom umierającym. Dlatego zapraszam wszystkich pozostających w domach do komunii duchowej. W ten sposób jeszcze mocniej uświadomimy sobie, że Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest dla nas wyjątkowym i niezasłużonym darem.
 6. Należy zrezygnować z urządzania „ciemnicy” i „grobu pańskiego” oraz wystawiania krzyża do adoracji. Można ewentualnie przygotować jedynie symboliczną dekorację. W związku z tym powstrzymujemy się od organizowania czuwań w kościele.

WIELKI CZWARTEK

 1. W tym roku zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała należy przenieść na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez dłuższą chwilę.
 2. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej pomija się procesję z Najświętszym Sakramentem, który po Komunii św. od razu umieszcza się w tabernakulum. Po końcowym błogosławieństwie należy obnażyć ołtarz.
 3. Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawili w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.

WIELKI PIĄTEK

 1. Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej niech nie zabraknie gestu prostracji wszystkich kapłanów, a nawet usługujących. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.
 2. Do modlitwy powszechnej należy dołączyć dodatkowe wezwanie za dotkniętych epidemią, zaś podczas adoracji krzyża odśpiewać suplikacje.
 3. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.

WIELKA SOBOTA

 1. Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.
 2. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

WIGILIA PASCHALNA

 1. Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy uruchomić na dłużą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała).
 2. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej winny być sprawowane w prezbiterium kościoła. W czasie liturgii światła nie przygotowuje się ogniska, a jedynie poświęca zapalony znicz. Po przygotowaniu paschału przechodzi się do Orędzia Paschalnego, pomijając przy tym procesję. W liturgii słowa należy odczytać wszystkie czytania. W liturgii chrzcielnej nie błogosławi się ani źródła chrzcielnego, ani wody świeconej, a tylko odmawia odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
 3. Ponieważ w tym roku nie ma możliwości zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii Paschalnej należy uruchomić dzwony przynajmniej na 15 minut i odprawić przygotowany specjalny obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa. Będzie to dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości.
 4. Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

 

CHRZEST ŚWIĘTY

 1. Chrzest dzieci można przenieść na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie chcą zwlekać, powinien być on celebrowany poza Mszą św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet w dni powszednie. W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

Tarnów, 31 marca 2020 roku.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 24 marca 2020 roku

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:

 1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.
 2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.
 3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
 4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.
 5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
 6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.
 7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.
 8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
 9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
 10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.
 11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.
 12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.
 13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
 14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Materiały dla klasy III, IV, VII oraz VIII szkoły podstawowej.

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.

Z powodu trwającego w naszym kraju Stanu Epidemicznego z powodu Koronawirusa i trwającej kwarantanny dzieci i młodzieży, którzy pozostają w domu; chciałbym tą drogą przekazać wskazówki do samodzielnego uczenia się lekcji Religii w domu. Bardzo proszę, aby dzieci i młodzież przeczytały poszczególne katechezy i zapisały w zeszycie notatkę po katechezie „Zapamiętaj”.

 

Klasa III Szkoła Podstawowa

Niech dzieci które przygotowują się do I Spowiedzi i Komunii świętej utrwalają sobie przerobiony materiał. Powinny umieć: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 7 sakramentów świętych, 7 grzechów głównych, 5 warunków dobrej spowiedzi, akty wiary, nadziei, miłości i żalu, przykazanie miłości, pod Twoją obronę, Formuła spowiedzi.

Większość tego materiału już przerobiliśmy i dzieci umieją. Ale niech powtarzają to sobie, aby się im dobrze to utrwaliło.

 

Klasa IV Szkoła Podstawowa

1) Okazuję miłość Bogu, zachowując Jego Przykazania. Katech. nr 35, str. 115
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

2) Jak owocnie przeżywać Wielki Post? Jak pracować nad sobą? Katecheza dodatkowa
(jako notatkę napisać i powtórzyć sobie; 14 Stacji Drogi Krzyżowej…)

3) Okazuję miłość Bogu przez praktykowanie miłości człowieka. Katech. nr 36, str. 118
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

4) Bóg okazuje mi swoją miłość w Sakramencie Pokuty. Katech. nr 38, str. 124
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

5) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – święto NMP. Katecheza dodatkowa
(jako notatkę przepisać modlitwę; Pod Twoją Obronę…)

 

Klasa VII Szkoła Podstawowa

1) Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła. Katecheza nr 32, str. 105. (przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

2) Prześladowania chrześcijan. Katecheza nr 33, str. 108. (przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

3) Trudność w głoszeniu Ewangelii. Katecheza nr 34, str. 111. (przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

4) Wyznanie wiary Kościoła. Katecheza nr 35, str. 114. (przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

5) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – święto NMP. Katecheza dodatkowa (Jako notatkę przepisać modlitwę; Pod Twoją Obronę…)

 

Klasa VIII Szkoła Podstawowa

1) Przyczyny i przebieg reformacji. Katecheza nr 34, str. 110.
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

2) Bierzmowanie – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Katecheza dodatkowa.
(przypomnieć sobie i jako notatkę przepisać 7 Darów Ducha Świętego.)

3) Uczynki do ciała i do ducha w moim codziennym życiu. Katecheza dodatkowa
(przypomnieć sobie i napisać jako notatkę 7 uczynków do ciała i 7 uczynków do ducha)

4) Dzieło Soboru Trydenckiego. Katecheza nr 35, str. 113.
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

5) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – święto NMP. Katecheza dodatkowa
(jako notatkę przepisać modlitwę; Pod Twoją Obronę…)

 

Rozkład katechez jest podany do 27.03.2020r. W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować ze mną. Telefon podany na stronie internetowej.

Z poważaniem i modlitwą – ks. Stanisław Kania (proboszcz)

Uwaga! Pilny Komunikat!

W związku z zaistniałą sytuacją odnośnie pandemii Koronawirusa,
i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce proszę, aby na każdej
Mszy świętej nie było więcej modlących się niż 50 osób.

Jeżeli przyszedłeś do naszej świątyni i widzisz, że modlących jest ok. 50 osób,
pomódl się chwile i wróć do domu. Zachęcam, abyś wziął udział w modlitwie
poprzez transmisje Mszy świętej i nabożeństw w Mediach. (telewizja, radio,
Internet…)

Zastosujmy się do zaleceń wydanych przez Rząd naszego kraju i Dekretu
Księdza Biskupa, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Do odwołania
zaleca się modlitwę poprzez Środki Masowego Przekazu.

 

Przeczytaj: DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO PO WPROWADZENIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE [14.03.2020]

Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 14 marca 2020 roku

Drodzy Diecezjanie!

Nawiązując do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, dotyczącego wprowadzenia określonych środków ostrożności w związku z zagrożeniem koronawirusem, pragnę przede wszystkim zapewnić o mojej duchowej łączności z Wami oraz modlitwie w Waszej intencji, zwłaszcza za chorych i ich rodziny.

Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, wymaga od nas odpowiedzialnego podporządkowania się zaleceniom władz państwowych, ale również mobilizuje nas do jeszcze większego wysiłku duchowego. Ten Wielki Post przybrał dodatkowy charakter umartwienia. Starajmy się przeżywać nasze obawy i lęki łącząc je z brzemieniem krzyża Jezusa Chrystusa. Wykorzystajmy tę trudną sytuację także jako czas swoistych rekolekcji, służących wzmożonej modlitwie, przypomnieniu najważniejszych prawd o Bogu i człowieku, a także jeszcze większemu pogłębianiu osobistej relacji z Bogiem i ze wspólnotą Kościoła, która w trudnych czasach tym bardziej pragnie dawać oparcie i nieść pomoc swoim wiernym.

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce stosując się do rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

 1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw. Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., może brać udział maksymalnie 50 osób.
 2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych
  mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki,
  opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
 3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.
 4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.
 5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
 6. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy, wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.
 7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.
 8. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
 9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
 10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Przypominam także, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie
Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam.
Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

Drodzy Diecezjanie! Wierzymy w uzdrawiającą moc Bożej łaski, dlatego wyciągamy do Boga ręce w błagalnej modlitwie za naszą Ojczyznę i całą rodzinę ludzką. Pragniemy też, by ta pełna obaw i niepewności rzeczywistość pobudzała nas do jeszcze większej solidarności między sobą, do wzajemnej pomocy i wspierania się.

Z pasterskim błogosławieństwem i darem ustawicznej modlitwy za moich Diecezjan

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 marca 2020 r.

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE!!!

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE!!!

 TERMIN: 18.04.-25.04.2020.

   -MARIA BYSTRICA – ZAGRZEB- DUBROWNIK- MOSTAR- MEDJUGORJE- MAKARSKA- VEPRIC- KRAVICE- BUDAPESZT

 • DZIEŃ 1. -(18.04.)- POLSKA- CHORWACJA.

Wyjazd z Polski we wczesnych godzinach porannych, przejazd  w kierunku Chorwacji. Wieczorem przyjazd do Marii Bystricy– Chorwackiej Częstochowy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 • DZIEŃ 2. -(19.04.)- CHORWACJA- ZGRZEB-MEDJUGORJE.

Rano Msza święta, śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i udamy się na zwiedzanie stolicy Chorwacji Zagrzebia- zobaczymy min.: Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kościół św. Marka, spacer po Górnym i Dolnym mieście. Następnie udamy się do Medjugorje, największego centrum pielgrzymkowego na Bałkanach, zakwaterowanie, obiadokolacja, uczestnictwo w nabożeństwie wieczornym, nocleg.

 • DZIEŃ 3. -(20.04.)- MEDJUGORJE

Rano śniadanie, całodniowy pobyt w Medjugorje (min. modlitwa na górze objawień Podbrdo, jeżeli będzie możliwość spotkanie z widzącymi, wizyta we wspólnocie Cenacolo- osób uzależnionych, uczestnictwo we mszy św. i różańcu). Wieczorem obiadokolacja, nocleg.

 • DZIEŃ 4. -(21.04.)- MAKARSKA RIVIERA- VEPRIĆ- KRAVICE.

Rano po śniadaniu udamy się na wypoczynek na Makarską Rivierę. Wyjazd w kierunku VEPRIĆ – chorwackie sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Położone na zboczach zalesionych gór, pozostaje w harmonii z naturalnym otoczeniem. Czas wolny nad morzem. Następnie udamy się nad wodospady do Prirodni vodeni park „Koćuša”  Kravice, odpoczynek, czas na zdjęcia. Powrót do Medjugorje, udział w nabożeństwie wieczornym, obiadokolacja. Nocleg.

 • DZIEŃ 5. -(22.04.)- MEDJUGORJE- MOSTAR.

Wczesne wyjście na górę Krizevacodprawienie drogi krzyżowej. Śniadanie, Przejazd do MOSTARU zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast Bośni i Hercegowiny. Zobaczymy XVI w. Kamienny most wpisany na listę UNESCO oraz dzielnicę Stara Carsija, pełnej tradycyjnych warsztatów rzemieślniczych, restauracji z lokalną kuchnią i barwnych sklepików. Powrót do Medjugorje,  udział w wieczornym nabożeństwie, obiadokolacja, nocleg.

 • DZIEŃ 6. -(23.04.)- DUBROWNIK.

Rano po śniadaniu wyjazd do DUBROWNIKA PERŁY ADRIATYKU. Zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym . W programie zwiedzania miasta uznanego za zabytek światowego dziedzictwa kulturowego: Brama Pile, ulica Placa, wieża zegarowa oraz spacer wzdłuż murów miejskich. Msza Święta. Powrót do Medjugorie, obiadokolacja, udział w nabożeństwach. Nocleg

 • DZIEŃ 7. -(24.04.)- MEDJUGORJE- WĘGRY.

Rano po śniadaniu wykwaterowanie z Pensjonatu/ Hotelu, przejazd w kierunku Węgier. Wieczorem przyjazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

ATRAKCJA!!! Nocny rejs statkiem po Dunaju!

 • DZIEŃ 8. -(25.04.)- WĘGRY- POLSKA.

Rano po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Budapesztu, zobaczymy min:  Góra Gellerta-Pomnik Wolności,  Plac Bohaterów, Parlament ( z zewnątrz), czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski, przyjazd na miejsce wyjazdu w godzinach wieczornych.

CENA: 1650 zł.  +  (wstępy ok. 30euro)

CENA ZAWIERA:

 • PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM – Klimatyzacja, barek, video, wc, rozkładane fotele
 • 1 nocleg w Chorwacji w hotelu 3***
 • 1 nocleg w Budapeszcie w hotelu 3***
 • 5 noclegów w hotelu lib pensjonacie w Medjugorje
 • 7 śniadań + 7 obiadokolacji
 • Ubezpieczenie Turystyczne KL, NNW, Bagaż
 • Opieka Pilota
 • Lokalnych Przewodników
 • Opłaty drogowe, parkingi
 • Rejs statkiem po Dunaju
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 • Podatek Vat
 • System Tour guaide

CENA NIE ZAWIERA:

 • Dopłaty do pokoju 1-osobowego
 • Napojów do obiadokolacji w Chorwacji i Budapeszcie (w Medjugorje do obiadokolacji wino, soki, woda.)
 • Wstępy  (ok. 30 eu)
 • Świadczeń nie wymienionych w programie

                             

 

Program jest ramowy a kolejność zwiedzania może ulec zmianie!!!

                              DO WYJAZDU WYSTARCZY WAŻNY DOWÓD OSOBISTY!!!

BOŚNIA I HERCEGOWINA – MEDJUGORIE

DOKUMENTY – dowód osobisty lub paszport.

WALUTA

W Medjugorie obowiązują trzy waluty: euro, kuny, marka kowertywilna.

ZALECAMY POSIADANIE EURO– W MEDJUGORJE, MOSTARZE OBOWIĄZUJĄCĄ WALUTĄ JEST EURO.

W Chorwacji płaci się kunami, jedynie w większych miastach typu Dubrownik akceptują też euro.- akceptowana jest większość kart płatniczych, dotyczy to większych placówek handlowych, sklepów, restauracji, stacji benzynowych, hoteli, itp. Na promenadzie w Makarskiej – jest kilka kantorów i można bezprowizyjnie wymienić walutę euro na kuny, po kursie korzystniejszym niż w Polsce.

POGODA
Na klimat Hercegowiny wpływa bliskość morza, ukształtowanie terenu i wysokość nad poziomem morza.
Medjugorje znajduje się w tej części Hercegowiny, gdzie panuje klimat śródziemnomorski z łagodnymi zimami, ciepłymi latami i obfitymi opadami deszczu w zimie. Największe opady w Hercegowinie notowane są jesienią, ale również na wiosnę. Największa ilość opadów spada w listopadzie i grudniu. Jeżeli chodzi o wiatry najczęściej spotykane są wiatry północne i północno-wschodnie. Ludzie nazwali je „północ” lub „bura”. Ten suchy wiatr najczęściej wieje zimą, praktycznie co drugi dzień. W Hercegowinie wieje również inny rodzaj wiatru, również bardzo wyraźny – jugo- tzn. południe [podobny do halnego]. Wieje od strony Adriatyku, najbardziej wyraźny jest jesienią i na wiosnę. Jest bardzo wilgotny i jesienią jest zwiastunem obfitych deszczów. Jest to bardzo porywisty wiatr, wieje kilka dni i ustaje po ulewie.

KUCHNIA

Przede wszystkim jest efektem połączenia wielu kultur, chociaż dominującym czynnikiem są tu wpływy tureckie. Kilkuwiekowe panowanie na tych terenach Imperium Osmańskiego uwidoczniło się nie tylko w składzie etnicznym oraz architekturze, ale także właśnie w jedzeniu.
Jak smakuje Bośnia i Hercegowina? Na pewno orientalnie. Królują przede wszystkim ćevapčići, czyli czyli grillowane paluszki z mielonego wieprzowego, wołowego lub cielęcego mięsa w chlebku typu pita, podawane z pokrojoną cebulką. Do tego zwykle dodawany jest kajmak, czyli gotowany krem z mleka o lekko kwaskowym smaku. Zajadają się tym wszyscy bez wyjątku,
Miód, orzechy i niesamowicie słodki syrop to składniki podobnego nieco do francuskiego, wielowarstwowego ciasta zwanego baklavą. Kto raz jej spróbuje, na pewno zakocha się w niej na zabój, choć niektórych ta słodycz przyprawia o mdłości. Jeżeli jednak połączymy ją z gorzką i niezwykle mocną bośniacką kawą, balans zostanie zachowany.