Materiały dla klasy III, IV, VII oraz VIII szkoły podstawowej.

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.

Z powodu trwającego w naszym kraju Stanu Epidemicznego z powodu Koronawirusa i trwającej kwarantanny dzieci i młodzieży, którzy pozostają w domu; chciałbym tą drogą przekazać wskazówki do samodzielnego uczenia się lekcji Religii w domu. Bardzo proszę, aby dzieci i młodzież przeczytały poszczególne katechezy i zapisały w zeszycie notatkę po katechezie „Zapamiętaj”.

 

Klasa III Szkoła Podstawowa

Niech dzieci które przygotowują się do I Spowiedzi i Komunii świętej utrwalają sobie przerobiony materiał. Powinny umieć: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, 10 przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 7 sakramentów świętych, 7 grzechów głównych, 5 warunków dobrej spowiedzi, akty wiary, nadziei, miłości i żalu, przykazanie miłości, pod Twoją obronę, Formuła spowiedzi.

Większość tego materiału już przerobiliśmy i dzieci umieją. Ale niech powtarzają to sobie, aby się im dobrze to utrwaliło.

 

Klasa IV Szkoła Podstawowa

1) Okazuję miłość Bogu, zachowując Jego Przykazania. Katech. nr 35, str. 115
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

2) Jak owocnie przeżywać Wielki Post? Jak pracować nad sobą? Katecheza dodatkowa
(jako notatkę napisać i powtórzyć sobie; 14 Stacji Drogi Krzyżowej…)

3) Okazuję miłość Bogu przez praktykowanie miłości człowieka. Katech. nr 36, str. 118
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

4) Bóg okazuje mi swoją miłość w Sakramencie Pokuty. Katech. nr 38, str. 124
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

5) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – święto NMP. Katecheza dodatkowa
(jako notatkę przepisać modlitwę; Pod Twoją Obronę…)

 

Klasa VII Szkoła Podstawowa

1) Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła. Katecheza nr 32, str. 105. (przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

2) Prześladowania chrześcijan. Katecheza nr 33, str. 108. (przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

3) Trudność w głoszeniu Ewangelii. Katecheza nr 34, str. 111. (przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

4) Wyznanie wiary Kościoła. Katecheza nr 35, str. 114. (przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

5) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – święto NMP. Katecheza dodatkowa (Jako notatkę przepisać modlitwę; Pod Twoją Obronę…)

 

Klasa VIII Szkoła Podstawowa

1) Przyczyny i przebieg reformacji. Katecheza nr 34, str. 110.
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

2) Bierzmowanie – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Katecheza dodatkowa.
(przypomnieć sobie i jako notatkę przepisać 7 Darów Ducha Świętego.)

3) Uczynki do ciała i do ducha w moim codziennym życiu. Katecheza dodatkowa
(przypomnieć sobie i napisać jako notatkę 7 uczynków do ciała i 7 uczynków do ducha)

4) Dzieło Soboru Trydenckiego. Katecheza nr 35, str. 113.
(przeczytać i zrobić notatkę do zeszytu „zapamiętaj”)

5) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – święto NMP. Katecheza dodatkowa
(jako notatkę przepisać modlitwę; Pod Twoją Obronę…)

 

Rozkład katechez jest podany do 27.03.2020r. W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować ze mną. Telefon podany na stronie internetowej.

Z poważaniem i modlitwą – ks. Stanisław Kania (proboszcz)