Kategoria: Aktualności

Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 14 marca 2020 roku

Drodzy Diecezjanie!

Nawiązując do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, dotyczącego wprowadzenia określonych środków ostrożności w związku z zagrożeniem koronawirusem, pragnę przede wszystkim zapewnić o mojej duchowej łączności z Wami oraz modlitwie w Waszej intencji, zwłaszcza za chorych i ich rodziny.

Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, wymaga od nas odpowiedzialnego podporządkowania się zaleceniom władz państwowych, ale również mobilizuje nas do jeszcze większego wysiłku duchowego. Ten Wielki Post przybrał dodatkowy charakter umartwienia. Starajmy się przeżywać nasze obawy i lęki łącząc je z brzemieniem krzyża Jezusa Chrystusa. Wykorzystajmy tę trudną sytuację także jako czas swoistych rekolekcji, służących wzmożonej modlitwie, przypomnieniu najważniejszych prawd o Bogu i człowieku, a także jeszcze większemu pogłębianiu osobistej relacji z Bogiem i ze wspólnotą Kościoła, która w trudnych czasach tym bardziej pragnie dawać oparcie i nieść pomoc swoim wiernym.

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce stosując się do rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

 1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw. Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., może brać udział maksymalnie 50 osób.
 2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych
  mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki,
  opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
 3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.
 4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.
 5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
 6. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy, wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.
 7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.
 8. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
 9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
 10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Przypominam także, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie
Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam.
Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

Drodzy Diecezjanie! Wierzymy w uzdrawiającą moc Bożej łaski, dlatego wyciągamy do Boga ręce w błagalnej modlitwie za naszą Ojczyznę i całą rodzinę ludzką. Pragniemy też, by ta pełna obaw i niepewności rzeczywistość pobudzała nas do jeszcze większej solidarności między sobą, do wzajemnej pomocy i wspierania się.

Z pasterskim błogosławieństwem i darem ustawicznej modlitwy za moich Diecezjan

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 marca 2020 r.

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE!!!

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORJE!!!

 TERMIN: 18.04.-25.04.2020.

   -MARIA BYSTRICA – ZAGRZEB- DUBROWNIK- MOSTAR- MEDJUGORJE- MAKARSKA- VEPRIC- KRAVICE- BUDAPESZT

 • DZIEŃ 1. -(18.04.)- POLSKA- CHORWACJA.

Wyjazd z Polski we wczesnych godzinach porannych, przejazd  w kierunku Chorwacji. Wieczorem przyjazd do Marii Bystricy– Chorwackiej Częstochowy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 • DZIEŃ 2. -(19.04.)- CHORWACJA- ZGRZEB-MEDJUGORJE.

Rano Msza święta, śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i udamy się na zwiedzanie stolicy Chorwacji Zagrzebia- zobaczymy min.: Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kościół św. Marka, spacer po Górnym i Dolnym mieście. Następnie udamy się do Medjugorje, największego centrum pielgrzymkowego na Bałkanach, zakwaterowanie, obiadokolacja, uczestnictwo w nabożeństwie wieczornym, nocleg.

 • DZIEŃ 3. -(20.04.)- MEDJUGORJE

Rano śniadanie, całodniowy pobyt w Medjugorje (min. modlitwa na górze objawień Podbrdo, jeżeli będzie możliwość spotkanie z widzącymi, wizyta we wspólnocie Cenacolo- osób uzależnionych, uczestnictwo we mszy św. i różańcu). Wieczorem obiadokolacja, nocleg.

 • DZIEŃ 4. -(21.04.)- MAKARSKA RIVIERA- VEPRIĆ- KRAVICE.

Rano po śniadaniu udamy się na wypoczynek na Makarską Rivierę. Wyjazd w kierunku VEPRIĆ – chorwackie sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Położone na zboczach zalesionych gór, pozostaje w harmonii z naturalnym otoczeniem. Czas wolny nad morzem. Następnie udamy się nad wodospady do Prirodni vodeni park „Koćuša”  Kravice, odpoczynek, czas na zdjęcia. Powrót do Medjugorje, udział w nabożeństwie wieczornym, obiadokolacja. Nocleg.

 • DZIEŃ 5. -(22.04.)- MEDJUGORJE- MOSTAR.

Wczesne wyjście na górę Krizevacodprawienie drogi krzyżowej. Śniadanie, Przejazd do MOSTARU zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast Bośni i Hercegowiny. Zobaczymy XVI w. Kamienny most wpisany na listę UNESCO oraz dzielnicę Stara Carsija, pełnej tradycyjnych warsztatów rzemieślniczych, restauracji z lokalną kuchnią i barwnych sklepików. Powrót do Medjugorje,  udział w wieczornym nabożeństwie, obiadokolacja, nocleg.

 • DZIEŃ 6. -(23.04.)- DUBROWNIK.

Rano po śniadaniu wyjazd do DUBROWNIKA PERŁY ADRIATYKU. Zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym . W programie zwiedzania miasta uznanego za zabytek światowego dziedzictwa kulturowego: Brama Pile, ulica Placa, wieża zegarowa oraz spacer wzdłuż murów miejskich. Msza Święta. Powrót do Medjugorie, obiadokolacja, udział w nabożeństwach. Nocleg

 • DZIEŃ 7. -(24.04.)- MEDJUGORJE- WĘGRY.

Rano po śniadaniu wykwaterowanie z Pensjonatu/ Hotelu, przejazd w kierunku Węgier. Wieczorem przyjazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

ATRAKCJA!!! Nocny rejs statkiem po Dunaju!

 • DZIEŃ 8. -(25.04.)- WĘGRY- POLSKA.

Rano po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Budapesztu, zobaczymy min:  Góra Gellerta-Pomnik Wolności,  Plac Bohaterów, Parlament ( z zewnątrz), czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski, przyjazd na miejsce wyjazdu w godzinach wieczornych.

CENA: 1650 zł.  +  (wstępy ok. 30euro)

CENA ZAWIERA:

 • PRZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM – Klimatyzacja, barek, video, wc, rozkładane fotele
 • 1 nocleg w Chorwacji w hotelu 3***
 • 1 nocleg w Budapeszcie w hotelu 3***
 • 5 noclegów w hotelu lib pensjonacie w Medjugorje
 • 7 śniadań + 7 obiadokolacji
 • Ubezpieczenie Turystyczne KL, NNW, Bagaż
 • Opieka Pilota
 • Lokalnych Przewodników
 • Opłaty drogowe, parkingi
 • Rejs statkiem po Dunaju
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 • Podatek Vat
 • System Tour guaide

CENA NIE ZAWIERA:

 • Dopłaty do pokoju 1-osobowego
 • Napojów do obiadokolacji w Chorwacji i Budapeszcie (w Medjugorje do obiadokolacji wino, soki, woda.)
 • Wstępy  (ok. 30 eu)
 • Świadczeń nie wymienionych w programie

                             

 

Program jest ramowy a kolejność zwiedzania może ulec zmianie!!!

                              DO WYJAZDU WYSTARCZY WAŻNY DOWÓD OSOBISTY!!!

BOŚNIA I HERCEGOWINA – MEDJUGORIE

DOKUMENTY – dowód osobisty lub paszport.

WALUTA

W Medjugorie obowiązują trzy waluty: euro, kuny, marka kowertywilna.

ZALECAMY POSIADANIE EURO– W MEDJUGORJE, MOSTARZE OBOWIĄZUJĄCĄ WALUTĄ JEST EURO.

W Chorwacji płaci się kunami, jedynie w większych miastach typu Dubrownik akceptują też euro.- akceptowana jest większość kart płatniczych, dotyczy to większych placówek handlowych, sklepów, restauracji, stacji benzynowych, hoteli, itp. Na promenadzie w Makarskiej – jest kilka kantorów i można bezprowizyjnie wymienić walutę euro na kuny, po kursie korzystniejszym niż w Polsce.

POGODA
Na klimat Hercegowiny wpływa bliskość morza, ukształtowanie terenu i wysokość nad poziomem morza.
Medjugorje znajduje się w tej części Hercegowiny, gdzie panuje klimat śródziemnomorski z łagodnymi zimami, ciepłymi latami i obfitymi opadami deszczu w zimie. Największe opady w Hercegowinie notowane są jesienią, ale również na wiosnę. Największa ilość opadów spada w listopadzie i grudniu. Jeżeli chodzi o wiatry najczęściej spotykane są wiatry północne i północno-wschodnie. Ludzie nazwali je „północ” lub „bura”. Ten suchy wiatr najczęściej wieje zimą, praktycznie co drugi dzień. W Hercegowinie wieje również inny rodzaj wiatru, również bardzo wyraźny – jugo- tzn. południe [podobny do halnego]. Wieje od strony Adriatyku, najbardziej wyraźny jest jesienią i na wiosnę. Jest bardzo wilgotny i jesienią jest zwiastunem obfitych deszczów. Jest to bardzo porywisty wiatr, wieje kilka dni i ustaje po ulewie.

KUCHNIA

Przede wszystkim jest efektem połączenia wielu kultur, chociaż dominującym czynnikiem są tu wpływy tureckie. Kilkuwiekowe panowanie na tych terenach Imperium Osmańskiego uwidoczniło się nie tylko w składzie etnicznym oraz architekturze, ale także właśnie w jedzeniu.
Jak smakuje Bośnia i Hercegowina? Na pewno orientalnie. Królują przede wszystkim ćevapčići, czyli czyli grillowane paluszki z mielonego wieprzowego, wołowego lub cielęcego mięsa w chlebku typu pita, podawane z pokrojoną cebulką. Do tego zwykle dodawany jest kajmak, czyli gotowany krem z mleka o lekko kwaskowym smaku. Zajadają się tym wszyscy bez wyjątku,
Miód, orzechy i niesamowicie słodki syrop to składniki podobnego nieco do francuskiego, wielowarstwowego ciasta zwanego baklavą. Kto raz jej spróbuje, na pewno zakocha się w niej na zabój, choć niektórych ta słodycz przyprawia o mdłości. Jeżeli jednak połączymy ją z gorzką i niezwykle mocną bośniacką kawą, balans zostanie zachowany.

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Komisja Wychowania Katolickiego KEP zwraca się do Rodziców z apelem: „Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów”. W związku z powyższym zachęca się Rodziców do czujności i roztropności. Odpowiednią deklarację, którą należy złożyć w szkole, można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Wydziału Katechetycznego w Tarnowie lub bezpośrednio ze strony Konferencji Episkopatu Polski.

Zmiana porządku Mszy Świętych!

Od 4 sierpnia zmienią się godziny Mszy świętych w naszej świątyni!

 • Poniedziałek, Wtorek i Czwartek Msze będą o godzinie 7.00 rano.
 • Środa, Piątek i Sobota o godzinie 18.00 wieczorem.

W Niedzielę i Święta tak jak było; 7.00, 9.00, 11.00

Liturgia Wielkiego Tygodnia

Wielkanoc

Wielki Czwartek

  Pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa

 • 18:00 – Msza święta Wieczerzy Pańskiej
  Przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy

  Adoracja do godz. 22:00


Wielki Piątek

  Pamiątka męki i śmierci Chrystusa

 • Adoracja w ciągu dnia
  • 8:00 – 9:00 Osoby starsze
  • 9:00 – 10.00 rejon „Kolonia”
  • 10:00 – 11:00 Droga Krzyżowa dla dzieci – adorują dzieci szkolne
  • 11:00 – 12:00 rejon „Betlejem”
  • 12:00 – 13:00 rejon „Koło Dworu”
  • 13:00 – 14:00 rejon „Pod Lasem”
  • 14:00 – 15:00 rejon „Od Raby do Autostrady”
  • 15:00 – 16:00 rejon „Rajszula”
  • 16:00 – 17:00 rejon „Błonie – od kapliczki do państwa Skrzypków”
 • 17:00 Droga Krzyżowa
 • 18:00
  • Liturgia Wielkiego Piątku
  • Liturgia Słowa – Kazanie Pasyjne
  • Adoracja Krzyża
  • Komunia święta
  • Gorzkie Żale (trzy części)
 • 22:00 – 23:00 Adoracja przy Grobie Pańskim (prowadzi młodzież)


Wielka Sobota

 • Poświęcenie pokarmów: Godziny: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.

 • Adoracja przy Grobie Pańskim
  • 8:00 –12:00 Adorują ci, którzy przychodzą na poświęcenie pokarmów
  • 12:00 – 13:00 rejon „Błonie – państwa Krzysztofowicz do państwa Surma”
  • 13:00 – 15:00 Przerwa – Sprzątanie Kościoła
  • 15:00 – 16:00 rejon „Od Baczkowa do Autostrady” – obie strony
  • 16:00 – 17:00 rejon „Nowe Osiedle część I”
  • 17:00 – 18:00 rejon „Nowe Osiedle część II – Rżyska”
  • 18:00 – 19:00 wszyscy chętni
 • 19:00
  • Liturgia Wigilii Paschalnej
  • Poświęcenie ognia i Paschału
  • Liturgia Światła
  • Liturgia Chrzcielna
  • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
  • Msza święta Wigilii Paschalnej


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 • Procesja Rezurekcyjna o godzinie 6:00 i po niej Msza Święta.
 • Pozostałe Msze święte o godzinie: 9:00, 11:00, 15:00


Poniedziałek Wielkanocny

 • Msze święte o godzinie: 7:00, 9:00, 11:00.

Rekolekcje Wielkopostne „W mocy Bożego Ducha”

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W PROSZÓWKACH
„W MOCY BOŻEGO DUCHA”
31.03 – 03.04.2019

PROWADZI KSIĄDZ DR TOMASZ MAZIARKA

Harmonogram Rekolekcji

 • Niedziela – 31.03.2019
  • 7:00 – Msza Święta z kazaniem dla wszystkich
  • 9:00 – Msza Święta z kazaniem dla wszystkich
  • 11:00 – Msza Święta z kazaniem dla wszystkich
  • 14:00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
  • 15:00 – Msza Święta
 • Poniedziałek – 01.04.2019
  • 8:00 – Msza Święta z kazaniem dla wszystkich
  • 10:30 – Nauka rekolekcyjna dla uczniów kl. 0 – IV w Proszówkach
  • 13:30 – Nauka rekolekcyjna dla uczniów kl. V-VIII i Gimnazjum w Proszówkach
  • 18:00 – Msza Święta z kazaniem dla wszystkich, po Mszy świętej nauka stanowa dla ojców i matek
 • Wtorek – 02.04.2019
  • 8:00 – Msza Święta z kazaniem dla wszystkich
  • 10:30 – Msza Święta z kazaniem dla dzieci z kl. 0-III
  • 15:00 – 16:30 – Spowiedź dla wszystkich
  • 16:30 – 17:00 – Przygotowanie do spowiedzi dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  • 17:00 – 18:00 – Spowiedź dla wszystkich
  • 18:00 – Msza Święta z kazaniem dla wszystkich
 • Środa – 03.04.2019
  • 8:00 – Msza Święta z kazaniem dla wszystkich i błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji
  • 10:30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  • 15:00 – Msza Święta z nauka dla chorych, samotnych w podeszłym wieku.
  • 18:00 – Msza Święta z kazaniem dla wszystkich i błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji

Godzina łaski dla świata!

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w godzinach od 12.00-13.00 przypada „Godzina łaski dla świata”. Łączy się ona z objawieniem Maryi, która 8 grudnia 1947 roku w Montichiari, we Włoszech, powiedziała:

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono „Godzinę łaski dla całego świata”. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. 

Jak odprawić Godzinę Łaski?

To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: „Co obiecuje mi Matka Najświętsza?”. Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wieloma nawróceniami”.

Nie bój się prosić o łaski – nawet największe!

„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (…)”.

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.

„Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.

A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję…) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości…). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.

KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI W PROSZÓWKACH BĘDZIE OTWARTY W GODZINIE ŁASKI. ZAPRASZAMY DO MODLITWY.

Msze niedzielne we wrześniu

We wrześniu niedzielne Msze Święte w naszej parafii przez wzgląd na uroczystości oraz inne kwestie organizacyjne będą o godzinach 7:00, 11:00, 16:00. Natomiast od października porządek Mszy Św. niedzielnych ulegnie zmianie i zamiast godziny 11:00, będziemy odprawiać Mszę o godzinie 10:00.

Zmianie ulegnie również godzina Mszy Świętej w dzień powszedni, w sezonie zimowym (rozpoczynającym się od października) zapraszam na Mszę o godzinie 17:00.

Odpust parafialny

Kosicol

W niedzielę 9 września w naszej parafii przeżywać będziemy uroczystości odpustowe. Odpust nasza parafia przeżywać będzie w Święto Narodzenia Matki Bożej, które w tym roku przypada na dzień 8 września. O godzinie 11:00 uroczysta Msza Święta z procesją, na którą zapraszam dzieci do sypania kwiatów, osoby do niesienia baldachmiu, sztandaru, chłopców do dzwonienia oraz wszystkich parafian.

Erygowanie parafii

Niedziela 2 września 2018 roku to historyczny dzień dla Proszówek. Po wielu latach starań erygowana została parafia pw. Matki Bożej Pięknej Miłości, która swoim zasięgiem obejmować będzie niemal całe granice administracyjne Proszówek. Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż powołano do życia parafię, poświęcono nowo wybudowany kościół oraz mianowano ks. mgr Stanisława Kanię na proboszcza parafii.

Czytaj dalej…