Peregrynacja obrazu M.B. Częstochowskiej

Peregrynacja obrazu M.B. Częstochowskiej – Patronki Robotników i Solidarności
oraz repliki Krzyża z Nowej Huty i relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Proszówki

Środa 28. 04. 2021 r.

Godzina 17:45 – przyjazd obrazu do naszej parafii.

Wprowadzenie obrazu i przywitanie Matki Bożej przez księdza proboszcza. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej wprowadzają obraz niesiony przez 4 mężczyzn do kościoła ustawiają na wyznaczonym miejscu w prezbiterium

Uczczenie relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przez błogosławieństwo lub dotknięcie ręką podstawy relikwiarza. (bez ucałowania)

  • Przemówienie księdza proboszcza
  • Msza święta zakończona Aktem zawierzenia Matce Bożej
  • Adoracja przy Obrazie Matki Bożej i relikwiach do godziny 24.00.

Czwartek 29. 04. 2021 r.

Godzina 7.00 – Msza święta

Godzina 8.00 – 9.00 Rejon Kolonia i Betlejem

Godzina 9.00 – 10.00 Rejon Pod Lasem i Koło Dworu

Godzina 10.00 – 11.00 Rejon Od Raby do Autostrady i Rajszula

Godzina 11.00 – 12.00 Rejon Całe Błonie

Godzina 12.00 – 13.00 Rejon Od Baczkowa do Autostrady (obie strony)

Godzina 13.00 – 14.00 Rejon Nowe Osiedle (Od Gołębiowskich do Klupa i Rżyska)

Godzina 14.00 – 15.00 Rejon Nowe Osiedle (pozostała część)

Godzina 15.00 – 16.00 Wszyscy chętni (zwłaszcza Ci którzy nie mogli w wyznaczonym czasie)

Godzina 16.00 –  Msza święta na zakończenie Peregrynacji Obrazu i relikwii.

Godzina 16.50 – Pożegnanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Relikwii i odprowadzenie do samochodu.